Zolang abortus in het Wetboek van Strafrecht staat, lijkt het iets wat eigenlijk niet mag. De verouderde abortuswet staat vol met vrouwonvriendelijke en belerende taal die niet past bij de keuzevrijheid om zelf te beslissen of je kinderen wil. De huidige wetgeving vergroot de schaamte en het taboe rond abortus en dat zit weloverwogen zwangerschapskeuzes in de weg. Wat jij doet als je ongewenst zwanger raakt, gaat over jouw eigen normen en waarden. Dat mag niet worden beïnvloed door achterhaalde abortuswetgeving.