Over de Vrije Keuze Coalitie

Medische, juridische en maatschappelijke organisaties en experts hebben zich verenigd om gezamenlijk de kwaliteit en toegankelijkheid van abortuszorg in Nederland te beschermen. Samen staan we sterk.

Onze eerste eis is dat politici abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen en erkennen als normale zorg. Zolang abortus in essentie crimineel is, is de toegang tot veilige abortus geen vanzelfsprekendheid. Daarom moet dit veranderen.

Coalitieleden

Bondgenoten

Amnesty International Nederland – Atria – BNNVARA – Choice – Damn, Honey – De Goede Zaak – Emancipator – Groenlinks/Partij van de Arbeid – Het Actiefonds – Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen – Oxfam Novib – Nederlands Genootschap van Abortusartsen – NHG Expertgroep Seksuele Gezondheid – Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie – Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie – Neighbourhood Feminists – Plan International – S.P.E.A.K. – Stem op een Vrouw – Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen – Vrouwenrechtswinkel Amsterdam – Women inc.