Abortus wordt, in tegenstelling tot andere zorg, in aparte wetten geregeld. Dit zijn de strafwet (het Wetboek van Strafrecht, WvSr) en de abortuswet (Wet afbreking zwangerschap, Wafz). In het Wetboek van Strafrecht staat dat abortus een misdrijf is en een arts dus strafbaar, tenzij een abortusbehandeling plaatsvindt in een kliniek of in een ziekenhuis met een vergunning.

Daarnaast is er nog het Besluit afbreking zwangerschap (Bafz). Hierin wordt aangegeven hoe de abortuswet in de praktijk moet worden uitgevoerd. En tot slot is er de regeling Late Zwangerschapsafbreking (LZA). Deze regeling ziet toe op afbrekingen na 24 weken.